Sa panibagong pagsubok (Entry # 11)

Mama.
Nanay.
Mommy.
Ina.
Mother.

Ito ang ilan sa mga katawagan natin para sa pinakaimportanteng babae sa ating buhay. Siya, na pinakaunang naghirap at nagsakit sa atin magmula ng tayo ay ipinanganak sa mundong ito. Siya, kasama ang ating ama, na handang makipaglaban sa sinoman na nanakit sa kanyang mga anak. Siya, na mahal ko.

Noong nakaraang linggo, para sa aming #OOTD, nabigay sa aking role para iportay
ay Mother. Pinaulit ko pa talaga kung ito nga ang aking nakuha para lamang masigurado. Oo, mother nga. Kailangan ko magdamit bilang isang ina.

Habang ako ay bumabiyahe pauwi, iniisip ko na agad paano ko epektibong maikokomunika ang katauhang ito ng hindi sinasabi kung ano nga ba ang naassign sa akin? Inalala ko lahat ng mga pinanood kong pelikula at teleserye na aking pinanood. Maging ang mga nakaraang role plays na aking ginawa o nasaksihan.

Isang komon na factor sa kanila ay ina bilang isang taong maybahay na laging pagod, nakapusod na magulo, malaking tshirt o duster. Ganito ang stereotype natin sa kanila.

Pero kung iintindihing malalim, bakit ganito ang kadalasang pagsasadula sa kanila? Bakit hindi sila ipakita bilang isang empowered na babae? Dahil sa mahirap ang Pilipinas kaya gayon? Dahil mababa ang tingin ng karamihan sa kababaihan? O dahil wala nang pumapansin sa kung ano ang kailangan nila?

Hindi ko man nagawang pumasok sa klase upang maipakita sana ang sarili kong interpretasyon, ngunit ilalahad ko na lamang dito.

Sa huli, napagpasyahan ko na magsuot dapat ng damit ng mama ko na pang-opisina. Blouse na pink at slacks na itim. Kabaligtaran ng karaniwang ipinapalabas sa telebisyon.

Ngayon ko napagtanto na tama nga ng sinabi sa research paper na naassign sa amin dalawang linggo na ang nakakaraan. Ang mga clothing needs ng nasa henerasyong baby boomers ay hindi nabibigyang-pansin sa kasalukuyang panahon kaya siguro ito rin ang dahilan kung bakit ang mga ama’t ina ay kadalasang napoportray sa pamamagitan ng “pangmatatandang” kasuotan.

Kaya ngayon unti-unti kong binubuksan ang aking sarili sa panibagong pagsubok, at ito ang magdesign o lumikha ng mga damit na para sa kanilang henerasyon. Sana sa pagdaan ng mga semestre at panahon, magawa kong mahanap ang solusyon para sa suliraning ito.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s